PHÂN TÍCH TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC

 TUỆ DUYÊN PHONG THỦY HỌC

Hiện nay ỉ Xỉ Kinh có luôn 40 tháng, nguyên lý phát triển rất giống với (lịch học. Phong thủy học giống với lý luận “Kinh dịch” từ quan hình dân lý khí và các loại hình lx. từ đó cho thấy phong thủy học và dịch học có quan hệ hết sức mật thiết.

  • Giường ngủ đẹp cho trẻ em

  • nội thất ke bep

  • Mau bàn ghế mới nhất

Từ góc độ phân tích địa hình đồ, phong thủy học cho rằng long mạch của toàn hộ thể gì rỉ dược phát mạch từ núi Còn Luân. Địa học cũng cho rằng Côn Luân là nóc nhà của thế giới. Mạch của nó xuất s hướng, có ngũ đại càn long chạy đi các hướng. Hưởng của sơn mạch hình thành nén hướng chân của các con sông, dược gọi là thủy long. Theo phong thủy học. long mạch phải dài. khí thế phải cuồn cuộn. “Hoàng đế trạch kinh ” cho rằng: “Phú trạch giá. ám dương chỉ xử nữ, nhân luân chi quý mạc; “Dương giá sinh hóa vật chi phụ đã. âm giá sinh hóa vật chi màu da: “Ám dương chi lý. thuận chi tắc hành, nghịch chi tác phù.” Quan điểm của các bậc tiền nhân vé dương trạch phong thủy, việc chọn lựa thật trạch, phương hướng và cấu tạo thiết kế bên trong đều cần phải kỹ càng. Nơi ở phải là nơi con người có thể cảm nhận dược sự ảnh hưởng nữa các điều kiện tự nhiên, như cảnh quan hình thể, có thể thông qua thị thần phát huy vai trò vật hóa. Thất trạch liên quan đến hoàn cảnh tự nhiên, địa chất thủy thổ. ánh sáng, độ ẩm. khí hậu. từ trường, cảnh quan… tất cả đều ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp, rõ ràng hoặc không rò rùng dối với sức khỏe con người. Nghiên cùng khoa học hiện đại đã chứng minh: ‘Việc thay đổi hoàn cảnh có thể dẫn đến sự biến đổi của sinh vật. tính đa dạng của hoàn cảnh chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự do động của sinh vật”. Trong điều kiện bình thường, ngoại cảnh dần có những ảnh hưởng trực tiếp đối với thực vật và động vật bậc thấp. Việc môi trường thay đổi có thể dành đến sự thư đổi trong các cơ quan chức năng của thực vật. cuối cùng làm thay đổi cấu tạo hình thái. Kiểu mới trưởng như vậy mang tính hợp /ý, nhưng không hoàn loan tuyệt (lòi. Khả năng hiến dối dè thích ứng với hoàn cảnh gia bất kỳ một loại động thực vật nào tiên có hạn. vượt qua giới hạn nó nhất lĩnh số này sinh những mặt không tồi. hoặc các loại bệnh tật. Ví dụ như sự (đói khát của con người, tuy có thể làm tăng cường khả năng chịu nói của con người, nhưng nếu vượt qua một mức độ nhất (tịnh, có thể người sẽ không thích ứng dược nên tự gây ra các loại bệnh, cuối cùng dẫn dân chết.

Học thuyết phong thủy vẽ các mặt lợi mặt hại của tự nhiên, trong tình huống rõ ràng hoặc không rõ ràng, cũng có những khác biệt nhất định, không thể thay đổi theo năm tháng khi vận. Những yêu tô’ có tác dụng đối với con người, có thể từ ít hơn nhiều, lừ nhà đơn lớn. Ví dụ như trong thực tiễn có thể thấy, co gia đình ông bà hồ mẹ đến không bị cấm. nhưng con gái sinh ra có thể Lên tục hai ba người bị cấm. Đây chính lù hiện tượng đột biến do ảnh hưởng của phong thủy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0888.325.112